Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 18.06.2024, serwis aktualizowany: 15.01.2024 o godzinie: 19:30

Strona główna

 

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W NAMYSŁOWIE

W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Namysłowie

ul. Piłsudskiego 4

46-100 Namysłów

tel.  47 862 72 03

e-mail: komendant.na@op.policja.gov.pl

 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz osoby mające trudności w

komunikowaniu się mogą skorzystać również z możliwości kontaktu:

- sms lub mms pod numerem: 695 872 356,

- e-mail: dyzurny.na@op.policja.gov.pl.

 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na całodobowy adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie: dyzurny.na@op.policja.gov.pl oraz na fax: 47 862 72 45.

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer: 695 872 356,

koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne, 

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 

- okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego(SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) Województwa Opolskiego

do góry